بانک انصار در نظر دارد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی ، نسبت به اعطای تسهیلات به زوج های جوان و عموم مردم برای تهیه جهیزیه و وسایل زندگی در قالب عقد مرابحه اقدام نماید.

این بانک جهت اجرای این طرح، نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت های تولید لوازم خانگی داخلی در قالب طرحی به نام حاتم (حمایت از تولید ملی) نموده تا ضمن تحقق فرمایشات معظم له، نسبت به توسعه عقد مرابحه، کمک به اقشار کم درآمد و ترویج فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی اقدام نماید.

متقاضیان مشمول این طرح ضمن مراجعه به سایت بانک انصار و ثبت نام، به صورت مستقیم و از طریق پایانه های فروشگاهی شرکت های تولید کننده لوازم خانگی داخلی اقدام به خرید کالا خواهند نمود.

در مرحله اول و بنا به دستور مدیرعامل محترم بانک جناب دکتر ابراهیمی در مرحله اول، اعتباری به مبلغ ده  هزار میلیارد ریال به این امر اختصاص یافته که امید است با اجرای صحیح آن بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

                                                                                      بانک انصار