آرشیو اخبار

افزایش سقف اعطای تسهیلات طرح حاتم
افزایش سقف اعطای تسهیلات طرح حاتم

دوشنبه 30 تیر 1399   ◊   دفعات نمایش : 2951
جلسه معارفه مدیرعامل جدید و تکریم مدیرعامل پیشین بانک انصار
جلسه معارفه مدیرعامل جدید و تکریم مدیرعامل پیشین بانک انصار برگزار گردید و در آن دکتر مهدی رضایی به عنوان مدیرعامل این بانک معرفی شد.

چهارشنبه 17 مهر 1398   ◊   دفعات نمایش : 1021
حاتم‌کارت‌انصار، یک طرح دائمی در راستای تحقق اهداف اقتصادمقا
حاتم‌کارت‌انصار، یک طرح دائمی در راستای تحقق اهداف اقتصادمقاومتی است

جمعه 07 اردیبهشت 1397   ◊   دفعات نمایش : 10968
آقای مجاهدی معاون بانکداری بانک انصار: سقف تسهیلات حاتم به 1
آقای مجاهدی معاون بانکداری بانک انصار: سقف تسهیلات حاتم به 150 میلیون ریال افزایش یافت

سه شنبه 19 دی 1396   ◊   دفعات نمایش : 6789
آغاز نخستین طرح اقتصادمقاومتی توسط بانک انصار
اجرای نخستین طرح اقتصادمقاومتی درسال اقدام وعمل، توسط بانک انصار آغازشد

دوشنبه 30 فروردین 1395   ◊   دفعات نمایش : 5178
ظرفیت های صنعتی کشور برای تحقق اقتصادمقاومتی
باید از همه ظرفیت های صنعتی کشور برای تحقق اقتصادمقاومتی استفاده کرد.

یکشنبه 29 فروردین 1395   ◊   دفعات نمایش : 1616

چهارشنبه 22 مهر 1394   ◊   دفعات نمایش : 9850

یکشنبه 05 مهر 1394   ◊   دفعات نمایش : 2764

سه شنبه 21 مهر 1394   ◊   دفعات نمایش : 2657
  1